Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Kako spojiti opremu za korištenje opcije Hibridbox?

Sa spajanjem opreme koju dobijete u paketu možete krenuti nakon što na kontakt broj dobijete poruku da je Opcija Hibridbox aktivirana:
Postovani, Opcija Hibridbox je aktivirana. Opcija ukljucuje 100 GB po brzini do 30 Mbps/5 Mbps. Potrosnju svih svojih HT usluga pratite na na MojTelekom portalu. Vas HT
Nakon spajanja modema u strujnu utičnicu počinje automatska konfiguracija modema.
Pričekajte 10-tak minuta da lampice postanu zelene.

Kako putem Moj Telekom Portala pregledati potrošnju opcije Hibridbox?

U svakom trenutku imate mogućnost pregleda potrošnje na Moj Telekom portalu. Nakon što se prijavite / registrirate na naslovnoj stranici odaberite "Internet" pa zatim „Hibridbox potrošnja i kontakt broj“

Obratiti pažnju da postoje 2 vrste potrošnje:
• ADSL potrošnja koja je dostupna pod Internet spajanja
• Potrošnja Opcije Hibridbox pod Internet/Hibridbox potrošnja i kontakt broj

Kako putem Moj Telekom Portala promijeniti kontakt broj?

Kontakt broj je mobilni broj koji definirate prilikom aktivacije opcije kao broj na koji će vam dolaziti poruke za obavještavanje o Opciji Hibridbox. Na kontakt broj dobivat ćete i poruke o potrošnji prometa kada dosegnete 80% i 100% prometa Opcije.
Kontakt broj možete sami promijeniti u bilo kojem trenutku na Moj Telekom portalutako da u polje Kontakt broj upišete željeni broj i kliknete na Spremi.

O promjeni ćete biti obaviješteni SMS porukom.

 

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh