Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Mobilne platforme

HT e-mail pretinac kreirate tako da uđite u glavni izbornik pa pronađite i dodirnite Email.

U podizborniku za postavljanje e-maila, u polje Email adresa (Email address) upišite svoju e-mail adresu, a u polje šifra (Password) upišite lozinku za svoj e-mail. Nakon toga dodirnite Ručno postavljanje (Manual setup).

U sljedećem izborniku odaberite POP3 vrstu e-mail računa.

U podizborniku Postavke dolaznog poslužitelja potrebno je popuniti sva ponuđena polja. U polje Korisničko ime (User name) upišite korisničko ime za svoj e-mail račun, dok bi polje šifra (Password) već trebalo biti popunjeno ispravnom lozinkom. U polje POP3 poslužitelj (POP3 server) upišite pop.ht.hr, a u polje Ulaz (Port) upišite 110. Vrsta sigurnosti (Security type) treba biti podešena na Ništa (None), a opciju Obriši email poruke s poslužitelja (Delete email from server) podesite prema vlastitoj želji. Nakon toga odaberite opciju Dalje (Next).

U podizborniku Postavke odlaznog poslužitelja također je potrebno popuniti sva ponuđena polja. U polje SMTP poslužitelj (SMTP server) unesite smtp.ht.hr, a u polje Ulaz (Port) unesite 465. Vrsta sigurnosti (Security type) treba biti postavljena na SSL, a kvačica na Zahtjev prijave (Require sign-in) mora biti označena, pod korisničko ime i lozinku upišite korisničko ime i lozinku koju koristite za vašu e-mail adresu ili ADSL korisničko ime i lozinku. Nakon što ste upisali potrebne podatke, odaberite opciju Dalje (Next).

U sljedećem podizborniku potrebno je odabrati Interval provjere e-mail poruka dodirom na ikonu strelice. Interval provjere odabirete prema svojim potrebama - ukoliko odaberete Nikad (Never), uređaj se neće sam spajati na Internet kako bi provjerio ima li nove pošte u e-mail pretincu. Nakon što ste postavili opcije, odaberite Dalje (Next).

Ukoliko ste ispravno upisali sve potrebne podatke, e-mail pretinac je postavljen. Sada je potrebno samo upisati Naziv računa (Give this account a name) i Vaše ime (Your name). Naziv računa je naziv koji će se pojavljivati uz novokreirani pretinac u izborniku uređaja, a vaše ime je ime koje će se prikazivati kao ime pošiljatelja kod odlaznih email poruka. Nakon što ste upisali podatke, dodirnite opciju Obavljeno (Done) za završetak postavljanja e-mail računa.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh