Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Kako spojiti opremu za korištenje opcije Turbo Mix?

Sa spajanjem opreme koju dobijete u paketu možete krenuti nakon što na kontakt broj dobijete poruku da je Opcija Turbo Mix aktivirana:
Postovani, Opcija Turbo Mix je aktivirana. Opcija ukljucuje 100 GB po brzini do 30 Mbps/5 Mbps. Potrosnju svih svojih HT usluga pratite na na MojTelekom portalu. Vas HT
Nakon spajanja modema u strujnu utičnicu počinje automatska konfiguracija modema.
Pričekajte 10-tak minuta da lampice postanu zelene.

Kako putem Moj Telekom Portala pregledati potrošnju opcije Turbo Mix?

U svakom trenutku imate mogućnost pregleda potrošnje na Moj Telekom portalu. Nakon što se prijavite / registrirate na naslovnoj stranici odaberite "Internet" pa zatim „Turbo Mix potrošnja i kontakt broj“

Obratiti pažnju da postoje 2 vrste potrošnje:
• ADSL potrošnja koja je dostupna pod Internet spajanja
• Potrošnja Opcije Turbo Mix pod Internet/Turbo Mix potrošnja i kontakt broj

Kako putem Moj Telekom Portala promijeniti kontakt broj?

Kontakt broj je mobilni broj koji definirate prilikom aktivacije opcije kao broj na koji će vam dolaziti poruke za obavještavanje o Opciji Turbo Mix. Na kontakt broj dobivat ćete i poruke o potrošnji prometa kada dosegnete 80% i 100% prometa Opcije.
Kontakt broj možete sami promijeniti u bilo kojem trenutku na Moj Telekom portalu tako da u polje Kontakt broj upišete željeni broj i kliknete na Spremi.

O promjeni ćete biti obaviješteni SMS porukom.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh