Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Cloud Fax usluga omogućuje vam slanje i primanje faks poruka putem e-maila i/ili interneta na računalu, tabletu ili smartphoneu, s bilo kojeg mjesta, uz korištenje fiksne ili mobilne mreže.

Što je Cloud Fax Usluga?

Cloud Fax usluga je jednostavna, prilagodljiva online usluga koja Vam omogućuje slanje, primanje i upravljanje faks poruka putem web-a, e-mail klijenta ili mobilnog uređaja.

Cloud Fax Usluga je ICT usluga u HT oblaku, što znači da je sav potreban HW i SW instaliran na HT ICT Cloud platformi, dok je za korištenje Usluge korisnicima potreban Cloud Fax korisnički račun i Internet pristup. Korisnici Usluge mogu odabrati način slanja i primanja faks poruka - da li će fax poruke primati svoj ili grupni poštanski sandučić kao priloge i/ili putem Cloud Fax web sučelja.

Što je oblak?

"Oblak" je popularan termin za računalne usluge utemeljene na webu koje se hostiraju izvan vaše tvrtke ili ustanove. Kada koristite usluge utemeljene na oblaku, vaša IT infrastruktura smještena je izvan vaše tvrtke ili ustanove te je održava (hostira) netko drugi. To se razlikuje od situacije kada su usluge smještene na poslužitelju u vašoj kući ili tvrtki (lokalno) koji sami održavate. U slučaju sustava Office 365, primjerice, spremišta podataka, računalna obrada i softver nalaze se i njima se daljinski upravlja na poslužiteljima u Microsoftovu vlasništvu. Mnoge usluge koje svakodnevno koristite nalaze se u oblaku: od e-pošte utemeljene na webu do mobilnog bankarstva i servisa za pohranu fotografija na Internetu. Budući da se ta infrastruktura nalazi na Internetu, odnosno "u oblaku", možete joj pristupiti doslovno odasvud i to s računala, tablet-računala, pametnog telefona ili nekog drugog uređaja povezanog s Internetom.

Kako aktivirati Cloud Fax uslugu?

Uslugu možete aktivirati putem ICT Marketplace portala, kod T-Partnera ili kod vašeg Prodajnog zastupnika.

Da li je moguće testirati Cloud Fax uslugu tj. postoji li probni period korištenja usluge?

Da. Svaki korisnik ima mogućnost provjeriti mogućnosti Cloud Fax usluge u probnom (trial) načinu rada. Probno razdoblje traje maksimalno 30 dana. Unutar probnog tj. Trial perioda Korisnik može testirati sve funkcionalnosti Cloud Fax Usluge samo u nacionalnom prometu sa uključenim brojem faks stranica za slanje: a)slanje fax stranica izvan broja uključenih fax stranica za slanje nije omogućeno i b)slanje fax poruka prema međunarodnim destinacijama nije omogućeno. Za vrijeme trajanja probnog perioda, Korisnik može odustati od korištenja Usluge. Prije isteka probnog perioda, Korisnik će biti informiran putem e-pošte da će završetkom 30. dana probnog perioda početi koristiti uslugu po komercijalnim uvjetima.

Što je potrebno za korištenje usluge?

Za korištenje Cloud Fax usluge potreban Vam je pristup Internetu i Cloud fax korisnički račun. Za korištenje usluge nije potreban faks uređaj i telefonska linija.

Što uključuju Cloud Fax korisnički paketi?

Svaki Cloud Fax korisnički paket sadrži:

 • Fax pretinac (inicijalni prostor za primljene i poslane faks poruke) od 1 GB
 • Cloud Fax Administratora
 • Cloud Fax broj/eve
 • Cloud Fax kanal/kanale
 • Cloud Fax Web arhivu
 • Krajnje korisnike Usluge i korisničke e-mail adrese
 • Cloud Fax Stranice – količina faks stranica za slanje koja ne ulazi u mjesečni obračun Usluge
 • Probni (trial) period od 30 dana

Da li su Cloud Fax korisnički paketi mogu nadograditi odnosno proširiti?

Da. Svaki korisnički paket se može nadograditi s Cloud Fax brojevima, kanalima ili arhivskim prostorom.

Što je to Cloud Fax broj?

Cloud Fax broj je broj koji ćete dobiti uz Cloud fax uslugu i on služi za slanje i primanje faks poruka. Sve faks poruke koje budu poslane na Vaš faks broj biti će pretvorene u elektronski dokument i proslijeđene na vašu e-mail adresu. Sve faks poruke koje ćete vi poslati preko Cloud Fax usluge imati će u zaglavlju informaciju o Vašem faks broju te druga strana, koja prima vašu faks poruku, neće moći razlikovati da li ste poruku poslali s običnog faks uređaja ili putem Cloud Fax usluge.

Da li mogu preko Cloud Fax broja i telefonirati?

Ne, broj unutar Cloud Fax usluge, se može koristiti samo za nju, i taj se broj ne može koristiti za ostvarivanje telefonskih poziva.

Koji brojevi tj. numeracija se može koristiti Cloud Fax usluzi?

Ako se Korisnik odluči za korištenje novog broja bez željene numeracije, aktivirat će se broj iz Cloud fax numeracije 075 800 200 – 075 804 999. Taj broj će biti aktivan, tj. spreman za korištenje u svega nekoliko minuta od kreiranja zahtjeva za novim brojem u Cloud fax usluzi.

Mogu li u Cloud Fax usluzi zadržati svoj postojeći faks broj?

Da. Postojeći faks broj možete zadržati odnosno prenijeti u Cloud Fax uslugu. U slučaju da se odlučite za korištenje tj. prijenos postojećeg broja u cloud Fax uslugu, potrebno je navesti želite li prenijeti: a)postojeći broj sa zadržavanjem linije: postojeći broj će biti prenijet u Cloud Fax broj, dok će za korištenje linije biti aktiviran novi broj ili b)postojeći broj bez zadržavanja linije: postojeći broj će biti prenijet u Cloud fax broj, a linija će biti isključena. U slučaju da u Cloud fax usluzi želite koristiti postojeći broj koji je kod drugog telekom operatora, primjenjuje se standardan postupak prijenosa broja. Nakon provedenog postupka prijenosa broja od drugog operatora. Kada je Cloud Fax broj aktiviran, administrator usluge ih može dodijeliti korisniku/grupi. Isti broj može biti dodijeljen na više korisnika/grupa.

Moram li uslugu koristiti na određenoj lokaciji?

Ne, jedna od prednosti Cloud usluge je što nema instalacije te usluzi možete pristupiti s bilo koje lokacije. S posla, od kuće u pokretu.

Trebam li imati e-mail adresu za korištenje Cloud Fax usluge?

U okviru Cloud fax usluge, e-mail adresa se koristi za slanje i primanje fax poruka putem e-maila (mail2fax, fax2mail), te za primanje obavijesti o primljenim i/ili poslanim faks porukama.

Kako se šalju faks poruke putem email-a?

Slanje faks poruka putem email-a je vrlo jednostavno; u "To:" polje upišite telefonski broj ili brojeve na koji šaljete faks poruku na slijedeći način: 012244667@fax.telekomcloud.hr. Ukoliko faks poruku šaljete na više faks brojeva, međusobno ih odvajate sa ; (točka-zarez). Zatim, poruci dodajte dokument koji želite poslati i kliknite "Send". U "To:" polje možete upisati i e-mail adrese te će poruka bit poslana i na te e-mail adrese.

Da li mogu imati istu email adresu na 2 ili više Cloud Fax brojeva?

Ne. Email adresa korisnika se koristi za mail2fax tj. slanje faks poruka putem email korisničkog računa i faks broja odnosno iz email pretinca korisnika. Email adresa koju korisnik koristi za email2fax može se koristiti samo uz jedan Cloud fax broj.

Koji formati dokumenta su podržani kod slanja faks poruka?

Cloud Fax Web aplikacija podržava slanje različitih formata dokumenta. Svi dokument će biti konvertirani u standardan fax format za slanje. Podržana je konverzija slijedećih formata dokumenata:

 • DOC, DOCX - Microsoft Word
 • XLS, XLSX – Microsoft Excel
 • RTF - Rich Text Format
 • TXT - Text files
 • GIF - CompuServe Graphics Interchange Format
 • JPG - Joint Photographic Experts Group
 • TIF - Tagged Image File Format
 • PDF - Adobe Acrobat

Kako se naplaćuje slanje i primanje faks poruke za Cloud Fax XS paket?

Primanje faks poruka se ne naplaćuje. Obračunska jedinica za slanje faks poruka je 1 sekunda, uz minimalno trajanje poziva od 1 minute. Cijena slanja faks poruka unutar Hrvatske je 0,18 kuna po minuti (bez PDVa). Za poslovne korisnike.

Kako se naplaćuje slanje i primanje faks poruke za Cloud Fax Basic i Cloud fax Enterprise paket?

Primanje faks poruka se ne naplaćuje. Obračunska jedinica za poslane faks poruke u nacionalnom prometu prema fiksnim i mobilnim mrežama je stranica, a promet se obračunava u kn/poslanoj stranici prema Cjeniku Cloud fax usluge. Obračunska jedinica za poslane faks poruke u međunarodnom prometu je 1 sekunda, uz minimalno trajanje poziva od 1 minute. Cijena slanja faks poruka u međunarodnom prometu definirana je Cjenikom Cloud fax usluge. Stranice za slanje koje su uključene u korisnički paket nisu predmet obračuna.

Kako i u kojem formatu se primaju faks poruke?

Faks poruke se primaju u .pdf formatu.

Kako mogu administrirati odnosno konfigurirati Cloud fax uslugu?

Cloud Fax uslugu može administrirati i konfigurirati administrator usluge putem Clodu Fax web portala – self servise portala. Omogućeno je:

 • Administriranje korisnika i grupa – dodavanje novih, modificiranje i brisanje postojećih
 • Dodavanje i uređivanje Cloud fax brojeva, faks kanala
 • Kreiranje arhiva, redova čekanja

Postoji li mogućnost integracije sa drugim IT sustavima?

Da. Cloud fax usluga ima razvijen webservice APL koji omogućuje integraciju sa vašim aplikacijama. Specifikaciju web serisa za integraciju Vaš administrator usluge može preuzeti sa Cloud fax web portala. Također, kod slanja fax poruka, integraciju možete napraviti koristeći TXT integraciju u 'Masovnom slanju' faks poruka.

Kako mogu poslati i primiti faks poruku?

Slanje i primanje faks poruka omogućeno je na više načina, ovisno o uređaju koji se koristi:

 • koristeći web klijent tj. Cloud Fax Web aplikaciju za slanje (web2fax) i primanje (fax2web) faks poruka putem web-a
 • koristeći e-mail klijent za slanje (email2fax) i primanje (fax2email) faks poruka, ili
 • koristeći print2fax klijent za slanje faks poruka iz bilo koje poslovne aplikacije koja prepoznaje printer
 • koristeći scan2fax klijent za skeniranje i slanje dokumenta
 • s mobilnog uređaja koristeći Mobile2Fax

Koliko faks poruka mogu poslati odjednom?

Kod kreiranja fax poruke za odlaz broj primatelja poruke nije ograničen – za istu faks poruku možete odrediti više faks primatelja. Broj fax poruka koje će Cloud fax poslati istovremeno određen je brojem zakupljenih kanala.

Da li Cloud Fax usluga podržava automatsko usmjeravanje dolaznih fax poruka (tzv. inbound fax routing)?

Da. Cloud fax može automatski usmjeravati dolazne faks poruke prema broju pošiljatelja ili ocr barkodu

 • u određeni osobni ili grupni poštanski pretinac ili grupnu adresu e-pošte
 • arhivu ili faks pretinac
 • red čekanja (fax que)
 • pisač ili multifunkcionalni uređaj

Istovremeno, sve faks poruke su vidljive i dostupne na Cloud fax web-u. svaki korisnik može pristupiti samo svojim primljenim i poslanim faks porukama.

Da li se notifikacije (obavijesti) o primljenim i poslanim faks porukama mogu prilagoditi?

Da. Notifikacije ili obavijesti o primljenim ili poslanim faks porukama možete primati na vašu mail adresu sa ili bez priloga odnosno faks poruke, ili kao SMS. U svakom trenutku možete prilagoditi postavke svojim notifikacija.

Da li Cloud fax usluga podržava slanje i primanje faks poruka sa Google mail, Yahoo mail, MS Exchange-a?

Da. Jednostavno kreirane novi email poruku, priložite dokumente ili napišete poruku te u polje To (Prima) unesete faks broj primatelja u formatu fax_broj@fax.telekomcloud.hr. Cloud Fax će pretvoriti email poruku u fax format, proslijediti ju na primatelja, i povratno dostaviti izvještaj o isporuci.


Više informacija o Cloud Fax usluzi >

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh