Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Važno je ADSL opremu spojiti prema sljedećim uputama. Samo ispravno spojena ADSL oprema će raditi.

Koraci pod brojevima 1-7 su isti za sve načine spajanja!

DSL opremu spajate na sljedeći način:

1. Iskopčajte dolaznu liniju iz telefonskog aparata odnosno iz ISDN NT-a i ukopčajte dolaznu liniju u LINE utičnicu ADSL djelitelja.

2. Ukopčajte kraj telefonskog kabela u PHONE utičnicu ADSL djelitelja.
3. Ukopčajte drugi kraj telefonskog kabela u telefonski uređaj, odnosno ISDN NT.

4. Ukopčajte kraj ADSL telefonskog kabela s užim konektorom u MODEM utičnicu djelitelja.
5. Ukopčajte drugi kraj ADSL telefonskog kabela sa širim konektorom u ADSL utičnicu na modemu.

6. Ukopčajte kabel za napajanje u modem.
7. Ukopčajte drugi kraj kabela za napajanje u utičnicu.

8. Upalite WLAN dsl modem.

Napomene

Jedan telefon u kući

Svi telefonski uređaji moraju biti spojeni na liniju preko djelitelja.

Više telefona u kući

Djelitelj je potrebno postaviti tako da se nalazi prije svih telefona u kući/stanu.
Ako neki od telefona u stanu budu spojeni paralelno uz djelitelj doći će do smetnje u radu telefona i ADSL-a, moguće je „pucanje“ veze te šum u telefonskoj slušalici.

Npr. u slučaju da imate više telefona u kući (ISDN uslugu), iskopčajte kabel iz ISDN NT uređaja i ukopčajte ga u djelitelj. Jednim kabelom koji ste dobili u paketu spojite djelitelj i ISDN NT uređaj, a drugim djelitelj i modem. Pazite na oznake na djelitelju.

Svi telefonski uređaji moraju ići preko ISDN NT uređaja.
U slučaju spajanja telefonskog uređaja iz neke druge utičnice (npr. na katu, u drugoj sobi) pojavit će se šumovi i doći će do pucanja veze.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh