Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Cloud Serverje usluga koja korisniku omogućuje korištenje virtualnih poslužitelja i povezivanje istog prema internetu, bez kapitalnih ulaganja.

Je li moguće testirati uslugu?

Svaki korisnik ima mogućnost prvi poslužitelj kreirati u probnom (trial) načinu rada. Probni period traje maksimalno 30 dana. Ukoliko promijenimo resurse na poslužitelju koji je u probnom periodu onda poslužitelj prelazi u komercijalno korištenje tj. počinje naplata usluge. Pet dana prije isteka probnog perioda, korisnik dobiva e-mail obavijest da će se završetkom 30-tog dana probnog perioda poslužitelj početi koristiti po komercijalnim uvjetima. Ukoliko to korisnik ne želi može unutar probnog perioda u svakom trenutku odustati od probnog poslužitelja.

Koje operativne sustave mogu izabrati prilikom kreiranja poslužitelja?

Ovisno o paketu usluge, na poslužitelju može biti pred-instaliran jedan od Windows ili Linux operativnih sustava. Dostupni OS-ovi: Linux (CentOS 6.2 32/64bit, Ubuntu 12.4 32/64bit, Debian 7 32/64bit) i Windows (Server 2003 R2 EE 32/64bit, Server 2008 EE 32bit, Server 2008 R2 EE 64bit, Server 2012 R2 EE 64bit).

Je li moguće nadograditi kreirani poslužitelj?

Svaki poslužitelj moguće je nadograditi dodatnim vCPU-om (u koracima od 1 vCPU), dodatnim RAM-om (u koracima od 1 GB) i dodatnim HDD-om (u koracima od 100 GB).

Mogu li ukloniti dodane resurse sa poslužitelja?

Moguće je napraviti "vraćanje" resursa (downgrade). Uklanjanje resursa moguće je za dodani vCPU, dodani RAM i dodatni disk. Uklanjanje resursa je moguće do granice kapaciteta (vCPU-a i RAM-a) određenih osnovnom konfiguracijom paketa (poslužitelja). Dodatne diskove je moguće ukloniti, ali ne i dodatni diskovni prostor.

Kako mogu pristupiti kreiranom poslužitelju?

Prilikom kreiranja poslužitelja korisnik unutar povratne e-mail poruke dobiva podatke za spajanje na poslužitelj. Unutar podataka za spajanje nalaze se korisničko ime, lozinka, javna IP adresa i privatna IP adresa. Korištenjem alata za "remote desktop connection" možete pristupiti svom kreiranom windows poslužitelju, dok linux poslužitelju pristupate aplikacijom koja za pristup koristi SSH protokol (npr. Putty).

Kako mogu promijeniti pristupne podatke?

Prilikom kreiranja poslužitelja korisnik unutar povratne e-mail poruke dobiva podatke za spajanje na poslužitelj. Nakon prvog spajanja na poslužitelj korištenjem dobivenih podataka, korisnik sam na poslužitelju kreira dodatne "korisnike" poslužitelja, kreira zaporke za te kreirane korisnike, te ima mogućnost promjene svoje zaporke.

Kako mogu resetirati lozinku poslužitelja?

Ukoliko korisnik zaboravi lozinku poslužitelja putem self-service portala, moguće je za svaki poslužitelj zatražiti novu lozinku. Nakon zahtjeva za novom lozinkom poslužitelj će se ugasiti te ponovo upaliti, a nova lozinka će biti dostavljena na vašu email adresu.

Kako mogu putem upravljačkog portala upravljati stanjem poslužitelja?

Pod pregledom poslužitelja pronađemo poslužitelj s kojim želimo upravljati te lijevim klikom na postavke (kotačić) odaberemo upravljanje. Nakon toga otvara se novi prozor u kojem se učitava stanje poslužitelja kako bi znali trenutni status. Nakon dobivenog trenutnog stanja poslužitelja izabiremo novo stanje poslužitelja (pokreni, ugasi, resetiraj, hiberniraj) te potvrdimo na gumb „primjeni stanje“.

Tko se sve može spojiti na Cloud server?

Na kreirani virtualni poslužitelj mogu se spojiti svi kojima administrator poslužitelja dodijeli to pravo, odnosno svi kojima administrator poslužitelja da pristupne podatke za spajanje.

Tko obavlja ažuriranje zakrpa (patch update) i service pack nadogradnji na operativnim sustavima?

Korisnik u potpunosti administrira svoj poslužitelj. Ažuriranje zakrpa i service pack nadogradnji na operativnim sustavima radi korisnik.

Jesu li spuštanja sustava za potrebe održavanja najavljena i koliko unaprijed?

HT je obvezan pisanim putem ili e-mailom obavijesti Korisnika o nužnom održavanju platforme HT-a koje bi moglo imati za posljedicu prekid ili degradaciju sustava u trajanju duljem od 2 sata, i to 24 sata unaprijed.

Koji je SLA usluge Cloud server?

Virtualna platforma ispunjava zahtjev HA (High Availability), te se uz redundantnu mrežnu infrastrukturu za virtualni poslužitelj jamči visoka raspoloživost sustava. Korisnik usluge može zatražiti podršku na kontakt za poslovne korisnike koji su dostupni 24 sata dnevno 365 dana u godini.

Na koji način mogu zaštiti svoj Cloud server koji je otvoren na Internet?

Korisnik u potpunosti administrira svoj poslužitelj, pa je tako u nadležnosti korisnika da podesi firewall postavke na kreiranom poslužitelju.

Jesu li na virtualnom poslužitelju otvoreni svi portovi?

Prilikom kreiranja poslužitelja postavke firewall-a su podešene na osnovne vrijednosti. Samim time većina portova na poslužitelju je otvorena. Korisnik u potpunosti administrira svoj poslužitelj, pa je tako u nadležnosti korisnika da podesi firewall postavke na kreiranom poslužitelju.

Ako mi je potrebna dodatna zaštita ispred Cloud servera, možete li ponuditi firewall ispred poslužitelja?

Na korisniku je da odluči je li definiranje postavki firewall-a na kreiranom poslužitelju dostatna zaštita za sigurnosne zahtjeve samog korisnika. Prema potrebi korisnik može zatražiti putem self-service portala dodatni firewall ispred poslužitelja koji se konfigurira prema zahtjevu korisnika. Nakon zaprimljenog zahtjeva kontaktirat će vas tehnička služba radi izrade posebnog tehničkog rješenja.

Je li moguće u modelu usluge aktivirati Load Balancer (uravnoteživač opterećenja)?

Prema potrebi korisnik može zatražiti putem self-service portala Load Balancer koji se konfigurira prema zahtjevu korisnika. Nakon zaprimljenog zahtjeva kontaktirat će vas tehnička služba radi izrade posebnog tehničkog rješenja.

Je li je moguće u modelu usluge aktivirati korištenje MS SQL baza na Cloud Serveru?

Na Cloud Server moguće je instalirati SQL bazu podataka. MS SQL naplaćuje se na mjesečnoj razini. Procesorska licenca u SPLA kojom korisnik ima pravo na MS SQL Server na jednom virtualnom poslužitelju (broj korisnika neograničen). U ponudi je trenutno MSSQL 2008 Standard Edition, MSSQL 2008 Standard Edition R2, te MSSQL 2012 Standard Edition R2.

Je li je moguće u modelu usluge aktivirati a korištenje RDS licenci?

Na Cloud Server moguće je instalirati dodatne RDS licence. Korisniku nije omogućeno da sam kupi licence i da ih instalira na virtualni poslužitelj (Microsoft ne dozvoljava ovu opciju). Na jedan Cloud Server istovremeno može biti spojeno 2 korisnika (pod time ne govorimo o broju korisnika koji recimo pristupaju web stranici koja se nalazi na tom poslužitelju ili „share folderu“ na tom poslužitelju). U slučaju potrebe za spajanjem više korisnika direktno na server (ukoliko je arhitektura aplikacije na poslužitelju takva da koristi terminal server servise) potrebno je kupiti dodatne TerminalServer za taj određeni Cloud Server, te je minimalna količina TerminalServer licenci 3.

Tko obavlja instalaciju RDS licenci?

Instalacija dodatnih licenci radi se od strane djelatnika HT-a, a izvršava se na korisnički zahtjev. Licence se naplaćuju na mjesečnoj razini.

Što se događa s korisničkim licencama prilikom prebacivanja na druge poslužitelje?

Korisničke licence nisu prenosive izvan usluge Cloud Server. Licence se koriste isključivo unutar usluge Cloud Server. U slučaju brisanja poslužitelja Korisnik gubi prava korištenja licenci koje su instalirane na taj poslužitelj.

Postoji li na kreiranom poslužitelju SSL certifikat?

Na poslužiteljima kreiranim unutar Usluge Cloud Server nije instaliran SSL Certifikat. Korisnik može staviti svoj SSL certifikat na virtualni poslužitelj.

Postoji li antivirusna zaštita na Cloud Serveru (Windows OS)?

Windows poslužitelji kreirani unutar usluge Cloud Server sadrže antivirusnu zaštitu. Ukoliko korisnik želi ugasiti Antivirusnu zaštitu potrebno je obratiti se HelpDesku.

Na kojem taktu radi vCPU?

Takt vCPU-a je 2,666 MHz.

Ne vidim čitav diskovni prostor koji sam zakupio unutar paketa usluge Cloud Server.

Prilikom kreiranja poslužitelja kreira se particija na kojoj se nalazi odabrani OS. Ostatak diska nije "definiran" prilikom instalacije već je dodijeljen serveru, ali trenutno nije vidljiv (slobodan diskovni prostor). Ukoliko korisnik želi cijelu količinu diska zakupljenog unutar paketa na postojećoj particiji, potrebno je povećati particiju (ili u slučaju linuxa „filesystem“) do željene granice. Korisnik također može na slobodnom prostoru kreirati, odnosno dodati novu particiju. To je napravljeno kako bi korisnik mogao sam organizirati particije po potrebi.

Što je uključeno u sigurnosnu pohranu podataka unutar usluge Cloud Servera?

Usluga Cloud Server uključuje i sigurnosnu pohranu podataka (backup) koja se obavlja jednom unutar svakih 24 h na razini cjelokupnog virtualnog poslužitelja kao nedjeljive cjeline (image poslužitelja), te se na korisnikov zahtjev istome može isporučiti cjelokupni sadržaj predmetnog virtualnog poslužitelja. Vrijeme čuvanja backup-a virtualnog poslužitelja je 5 (pet) dana, te je isto uključeno u cijenu odabranog Cloud Server paketa. Trenutno nije osiguran backup poslužitelja na razini file strukture. HT nije odgovoran, te ne odgovara za moguće neuspjele sigurnosne pohrane podataka (backup) zbog mogućih grešaka tijekom izrade sigurnosne kopije sustava.

Kako se radi restore (povratak podataka) Cloud Servera?

Povrat podataka Cloud Servera (restore) se radi na Korisnikov zahtjev kroz self-service portal. Korisnik prilikom predaje zahtjeva odabire datum (zadnjih 5 dana) na koji želi vratiti poslužitelj. U slučaju da sigurnosna kopija nije dostupna za traženi datum, ponudit ćemo vam datume na koji je moguće vratiti stanje poslužitelja.

Što je Cloud Interface?

Pristup usluzi Cloud Server nije predmet same usluge Cloud Server, slijedom čega je korisnik obvezan sam odabrati način povezivanja do virtualnog poslužitelja, uz napomenu da će usluga Cloud Server imati sučelje na internetu (Cloud Interface), te će se ovoj usluzi moći pristupiti maksimalnom brzinom od 10 Mbps za START pakete i 50 Mbps za PLUS i EXTRA pakete s time što konkretna brzina pristupa ovisi o usluzi i operatoru kojeg korisnik odabere za pristup internetu (što nije predmet ove usluge). Korisnik ovisno o svojim potrebama može mijenjati Cloud Interface na 100 Mbps ili 200 Mbps, te se također vratiti na predefinirani.

Naplaćuje li se zasebno promet prema/s/između Cloud servera?

Promet koji se ostvaruje prema Cloud Serveru (upload), s Cloud Servera (download) ili između kreiranih Cloud Servera, ne naplaćuje se zasebno.

Općenito Virtualne mreže

Što je NEtProv/Virtualna mreža?

NetProv (naziv platforme) ili kako je prikazano na portalu „Virtualna mreža“ je sastavni dio Cloud Server usluge koji putem portala omogućuje upravljanje virtualnim mrežama i mrežnim elementima (Firewall i Load Balancer). Portal omogućuje kreiranje do 4 virtualne mreže te aktivaciju i upravljanje firewall i load balancing servisima (20 kn/mj).

Koje su funkcionalnosti NetProv?

Funkcionalnosti NetProv:

 • 1. Upravljanje virtualnim mrežama:
 • a. Kreiranje, brisanje virtualnih mreža
 • i. Mogu se kreirati do 4 mreže
 • ii. Svakoj mreži može se dodijeliti mrežna adresa i IP mrežni raspon
 • iii. Kreiranje mreže je besplatno
 • b. Smještaj/kreiranje virtualnih servera u virtualne mreže
 • i. Privatna IP adresa virtualnog poslužitelja će biti dodijeljena iz range-a mreže
 • c. Firewall – logički firewall koji je moguće aktivirati na portalu
 • i. Dodjeljivanje pravila propuštanja između virtualnih mreža, interneta
 • ii. Propuštanje/blokiranje prometa po portu, IP adresi, IP rasponu, protokolu
 • iii. Korisnik sam upravlja Firewallom
 • iv. Može se deaktivirati bilo kada i ponovno aktivirati
 • v. Naplata po danu korištenja (20 kn/mj.)
 • d. Load Balancer – logički load balancer koji je moguće aktivirati na portalu
 • i. Dodjeljivanje pravila balansiranja Internet prometa između virtualnih poslužitelja
 • ii. Balansiranje servisa, provjere zdravlja, dodavanje članova (Virtualni poslužitelji).
 • iii. Korisnik može sam upravljati Load Balancerom
 • iv. Može se deaktivirati bilo kada i ponovno aktivirati
 • v. Naplata po danu korištenja (20 kn/mj).
 • Što je virtualna mreža?

  Virtualna mreža je ekvivalent privatnoj mreži koja se kreira na nekom mrežnom uređaju. Razlika je u tome što se virtualna privatna mreža kreira u sklopu HT Cloud okoline za korisnika unutar njegove organizacije. Unutar tih privatnih mreža smještaju se virtualni poslužitelji. Svakoj virtualnoj mreži prilikom kreiranja, potrebno je odrediti parametre: IP mrežna adresa, subnet maska, DNS,… Prilikom kreiranja virtualnog poslužitelja, poslužitelj će dobiti IP adresu iz mrežnog raspona virtualne mreže. Npr. ako je mrežni raspon 172.0.0.0/8 poslužitelj će dobiti prvu slobodnu IP adresu 172.0.0.2/8 (prva mrežna adresa rezervirana je za mrežni gateway).
  Pomoću virtualnog firewalla korisnik može određivati propuštanja i komunikaciju između virtualnih mreža.

  Koliko mreža mogu kreirati?

  Moguće je kreirati do max. 4 virtualne mreže. Ukoliko već koristite uslugu, tj. imate kreiran barem jedan virtualni poslužitelj, tada je za vas već kreirana jedna default virtualna mreža.

  Što je Virtualni gateway/EdgeGateway?

  Edge Gateway je virtualni usmjeritelj („Router“) IP prometa putem kojeg je moguće upravljati virtualnim mrežama, Firewall i Load Balancing funkcionalnostima.
  Edge Gateway je virtualni usmjeritelj IP prometa putem kojeg se odvija komunikacija između privatnih virtualnih mreža, virtualnih poslužitelja te interneta. Edge Gateway vrši NAT (Network Address Transalation) na eksterne IP adrese koje su oglašene unutar HT Cloud Eksterne mreže.
  Edge Gateway ima slijedeće funkcionalnosti:

  • Omogućuje kreiranje do četiri virtualne mreže u koje je moguće smjestiti virtualne poslužitelje
  • Omogućuje aktivaciju i upravljanje Firewall funkcionalnosti
  • Omogućuje aktivaciju i upravljanje Load Balancer funkcionalnosti

  Besplatan je i kreira se automatski prilikom aktivacije usluge i kreiranja virtualnog poslužitelja ili mreže.

  Što je Load Balancer?

  Load Balancer je mrežni element koji omogućuje balansiranje mrežnih servisa, povećanje kapaciteta i/ili dostupnosti virtualnih poslužitelja. Disturibuira opterećenje na više poslužitelja istovremeno. Vidljiv je kao jedinstvena IP adresa kojoj se pristupa, dok se iza Load Balancera nalazi više virtualnih poslužitelja na koje Load Balancer raspoređuje promet.

  Što je Firewall?

  Firewall je mrežni element koji analizira i filtrira mrežni promet – propušta i/ili blokira promet prema pravilima koja su mu zadana. Na taj način štiti mrežu te stvara sigurnu zonu. Omogućuje definiranje pravila za propuštanje i blokiranje mrežnog prometa između virtualnih mreža te Interneta.

  Koje se sve IP adrese koriste u HT Cloudu?

  Što je Javna IP adresa?

  Javna IP adresa je dodijeljena svakom virtualnom poslužitelju. Putem Javne IP adrese je poslužitelj dostupan prema Internetu, odnosno poslužitelju se može sa Interneta i prema Internetu pristupiti putem Javne IP adrese. Ukoliko poslužitelju nije potrebna komunikacija i pristup prema Internetu, tada se Javna IP adresa za poslužitelj može onemogućiti putem portala.

  Što je privatna IP adresa?

  Privatna IP adresa je dodijeljena svakom virtualnom poslužitelju. Putem privatne IP adrese poslužtelj komunicira sa drugim poslužiteljima na HT Cloud platformi. Privatna IP adresa se dodjeljuje poslužitelju prilikom kreiranja poslužitelja i to ovisno u kojoj virtualnoj mreži se kreira – drugim riječima privatna IP adresa poslužitelja će ovisiti o mrežnoj adresi Virtualne mreže u kojoj se kreira poslužitelj. Sustav automatski dodjeljuje privatnu IP adresu – prvu koja je slobodna iz mrežnog raspona.
  Ukoliko se koristi VPN i/ili HC Link, tada se sa udaljene lokacije virtualnom poslužitelju može pristupati putem privatne IP adrese, odnosno poslužitelj je „vidljiv“ na udaljenoj lokaciji putem privatne IP adrese.

  Što je eksterna IP adresa?

  Eksterna IP adresa je jedinstvena za svaki virtualni poslužitelj. Očituje se kao NATirana (translatirana) privatna IP adresa u HT Cloud okolini. Eksterna adresa se dalje na HT Cloud okolini translatira u Javnu IP adresu.

  Kako serveri komuniciraju unutar virtualne mreže?

  Serverima se omogućuje veća međusobna brzina komunikacije – do 1Gbps. Uvodi se novi mrežni element unutar korisnikove organizacije na HT Cloud platformi – Virtualni Gateway (Edge Gateway).
  Virtualni Gateway ima ulogu mrežnog routera kroz kojeg prolazi interni mrežni promet (unutar HT Cloud Platforme, odnosno virtualnih servera) te mrežni promet prema i sa Internetu.
  Virtualni Gateway omogućuje kreiranje virtualnih mreža unutar kojih se smještaju virtualni poslužitelji. Uz upravljanje mrežama, Virtualni Gateway ima i ulogu upravljati mrežnim prometom – Filtracija mrežnog prometa kroz Firewall servis koji se realizira na Virtualnom Gatewayu te Load Balancer koji ima ulogu usmjeravanja prometa, a također se realizira kao servis na Virtualnom Gatewayu.
  Serveri međusobno komuniciraju unutar HT Cloud Platforme na temelju Privatne IP adrese.

  Koja je brzina komunikacije između servera?

  Međusobna brzina komunikacije – do 1Gbps.

  Koja je brzina komunikacije sa internetom?

  Brzina komunikacije sa Internetom još uvijek je ograničena Cloud Interface-om virtualnog poslužitelja.

  Da li se mijenja komunikacija sa mojom lokalnom infrastrukturom?

  Ukoliko je vaša lokalna infrastruktura komunicirala sa virtualnim poslužiteljima putem Internet-a, tada ste poslužiteljima pristupali putem Javne IP adrese. Nakon migracije biti će promijenjena Javna IP adresa te ćete morati prilagoditi komunikaciju sa serverom putem nove Javne IP adrese.

  Kako se pristupa Netprov portalu/Virtualnim mrežama?

  Nakon migracije, odraditi će se aktivacija portala za upravljanje virtualnim mrežama. Link na portal biti će vidljiv na Cloud Server portalu, tj. nakon aktivacije, portalu za upravljanje mrežama moći ćete pristupiti kroz Cloud Server portal.

  Da li se dodatne funkcionalnosti naplaćuju?

  Funkcionalnosti upravljanja virtualnim mrežama (kreiranje, brisanje, promjena) se ne naplaćuju, a funkcionalnost virtuanog Firewalla i Load Balancera naplaćuju se 20 kn/mj bez pdv.


  Više informacija o Cloud Server usluzi >

  Jeste li znali?

  Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

  Prijavite seRegistrirajte se
  Povratak na vrh