Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Prije nego što prijavite news spam poruku, pročitate Opća pravila ponašanja na Usenetu kako biste se uvjerili spada li spomenuta poruka u 'spam' kategoriju.
News spam poruke prijavite na adresu abuse@t.ht.hr. Prijava mora sadržavati detaljno zaglavlje news spam poruke i sam tekst poruke. Detaljno zaglavlje news poruke izgleda ovako:

abuse

Koristeći, primjerice, Outlook Express detaljno zaglavlje možete dobiti pritiskom na desni gumb miša otvorite podizbornik na kojem izaberete 'Properties'. Detaljno zaglavlje se nalazi na kartici 'Details'. Pored detaljnog zaglavlja i teksta news spam poruke možete poslati i svoj komentar.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh