Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN, Br. 73/2013. od 18.06.2013.) i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (NN, Br. 79/2013. od 27.06.2013.) na računima više nije potrebno navoditi oznaku R-1.

Slijedom toga, računi za fiksne i mobilne usluge Hrvatskog Telekoma više ne sadrže oznaku R-1., te se i dalje mogu koristiti kao i do sada.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh