Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Cloud Storageje usluga koja omogućuje zakup diskovnog prostora za pohranu i dijeljenje podataka. Podacima pohranjenim na Cloud Storage-u pristupa se putem internetskog preglednika i/ili aplikacija za računala ili mobilne telefone.

Da li stvarno mogu koristiti Cloud Storage Administrator 5GB uslugu bez ikakve naknade?

Tako je, Cloud Storage Administrator 5GB paket možete koristiti bez naknade. Moguće je aktivirati isključivo jedan Administratorski paket po jednom pravnom subjektu (tvrtci).

Što je Cloud Storage Administrator?

Cloud Storage Administrator je administrator diskovnog prostora tvrtke. Ova uloga omogućava dodjeljivanje zakupljenih korisničkih licenci zaposlenicima unutar kompanije, te jednostavno upravljanje pravima i zakupljenim diskovnim prostorom. Administrator usluge raspoređuje ukupno zakupljeni diskovni prostor na 'Zajednički diskovni prostor' i na 'Privatne diskovne prostore'.

Što je Cloud Storage User (korisnik)?

Cloud Storage User označava korisničku licencu koju administrator dodjeljuje nekom zaposleniku unutar kompanije. Zaposlenik kojemu je dodijeljena licenca može koristiti 'Zajednički diskovni prostor' kompanije, te uz uvjet da mu je administrator dodijelio 'Privatni diskovni prostor', može koristiti i njega.

Što je zajednički (grupni) diskovni prostor?

Administrator određuje količinu diskovnog prostora koji će se koristiti kao zajednički diskovni prostor. Svi korisnici usluge imaju pravo čitanja i pisanja po zajedničkom diskovnom prostoru, odnosno ovaj je prostor vidljiv svim korisnicima usluge.

Što je privatni diskovni prostor?

Privatni diskovni prostor je diskovni prostor kojeg administrator dodjeljuje pojedinom korisniku. Taj je prostor vidljiv isključivo korisniku kojemu je privatni disk dodijeljen. Korisnik privatnog diska može dodjeljivati prava čitanja i pisanja po svom privatnom disku ostalim korisnicima unutar kompanije.

Koja je razlika između "Mjesta" i "Sinkronizacije"?

Mjesto je lokalni direktorij koji se nalazi na vašem računalu spojen na Cloud Storage sučelje. Sve vaše datoteke u direktoriju su odmah dostupne preko web sučelja (ali samo dok je predmetno računalo upaljeno i spojeno na Internet). Sinkronizacija je mogućnost da odaberete lokalni direktorij na svom računalu koji je sinkroniziran u Cloud Storage, tako da možete pristupati vašim datotekama i kada je vaše računalo offline. Svaki korisnik može odrediti više 'Mjesta' i više 'Sinkronizacija'. Navedeno se radi kroz klijentsku aplikaciju za računala.

Mogu li povezati i druge Storage servise poput Dropbox-a, Google Drive-a ili One Drive-a s uslugom Cloud Storage?

Da, putem web aplikacije jednostavno možete pridružiti navedene storage servise.

Koje operativne sustave Cloud Storage podržava?

Mobilni: iOS, Android, Windows Phone.
Desktop: Windows, Mac OS, Linux

Postoji li ograničenje na veličinu datoteke koju mogu uplodati na Cloud Storage?

Nema ograničenja. Usluga Cloud Storage Vam omogućava upload datoteke bilo koje veličine.

Mogu li jednostavno pretraživati sve datoteke koje sam spremio na Cloud Storage?

Možete na jednostavan način u pretraživaču potražiti bilo koji dokument. Ako ste Cloud Storage-u pridružili druge storage servise poput Dropbox, Google Drive i OneDrive servisa, pretraživač vam omogućuje pretragu svih vaših storage mjesta.

Podržava li usluga streaming audio i video sadržaja?

Da, usluga vam pruža online prijenos svih vaših audio i video sadržaja bez download-a (skidanja) datoteke.

Mogu li pregledati datoteke poput Office dokumenata bez stvarnog otvaranja istih?

Da, možete pregledati (preview) tekstualne, tablične i prezentacijske dokumente. Podržani su Microsoft Office te Open / Libre Office datoteke.

Ukoliko obrišem datoteku koja je sinkronizirana, hoće li ista biti obrisana i na ostalim mjestima?

Ovisno s kojeg mjesta obrišete datoteku. Ukoliko obrišete datoteku putem Cloud Storage web aplikacije, a ista datoteka je sinkronizirana na vaše računalo, onda će ta datoteka na vašem računalo dobiti oznaku da je obrisana u web aplikaciji. Ukoliko obrišete sinkroniziranu datoteku putem vašeg računala, ona će na web aplikaciji prijeći u folder Smeće.

Mogu li sa svojim kolegama ili partnerima podijeliti neku mapu za upload/download iako oni nemaju korisnički račun usluge Cloud Storage?

Naravno, usluga Cloud Storage vam omogućuje dijeljenje datoteka s vašim kolegama. Prilikom dijeljenja datoteka putem linka dodatnu zaštitu možete ostvariti sigurnosnom lozinkom po vašem izboru.

Da li je moguće na lokalnom računalu mapirati disk iz usluge Cloud Storage?

Da, moguće je. Prilikom mapiranja diska za link diska upišite https://storage.telekomcloud.hr/dav te unesite svoje korisničko ime i lozinku.

Da li usluga Cloud Storage omogućava vraćanje nekog dokumenta na prošlu verziju?

Naravno, usluga Cloud Storage pamti zadnjih 5 verzija vašeg dokumenta.

Na kakvoj platformi i serverima se nalazi usluga?

Cloud Storage usluga realizirana je na platformi visoke raspoloživosti, smještene u HT-ovu podatkovnom centru čija iskoristivost i fleksibilnost čine uslugu prilagodljivom potrebama korisnika. Uslugu je jednostavno povezati sa ostalim uslugama iz ponude HT-a (Cloud Server, Cloud Računalo, Cloud Data Centar, ...). Uslugom je osigurana dostupnost od 99,9%. Također uslugom se može koristiti sa bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja.

Kakva je sigurnost mojih podataka i dokumenata?

Podaci se arhiviraju u podatkovnom centru HT-a sukladno najvišim IT standardima uz redovnu dnevnu sigurnosnu pohranu podataka (backup) uz stopostotnu sigurnost korisničkih podataka.

Kako mogu kontaktirati podršku?

Usluga uključuje kontinuiranu stručnu tehničku podršku24 sata dnevno na telefonskom broju 0800 0005.


Više informacija o Cloud Storage usluzi >

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh