Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Značenje pojedinih pojmova u "Potvrdi o ispravnosti HT usluga - završno mjerenje" možete pogledati niže u odgovorima.

 

Gdje se nalazi serijski broj MAXadsl modema?

Serijski broj MAXadsl modema nalazi na naljepnici smještenoj na poleđini modema.

Što je PPPoE username?

To je korisničko ime za pristup Internetu kojeg dobijete na obavijesti, a upisuje se u MAXadsl modem ili u računalo.

Što znači "Provjera statusa Internet konekcije"?

Provjera statusa Internet konekcije prikazuje trenutno stanje vaše Internet veze, a može biti:

 • povezan - uspješno ste spojeni
 • nije povezan - niste uspješno spojeni

Što znači "Provjera statusa voip linije 1"?

Provjera statusa voip linije 1 prikazuje trenutni status vašeg telefonskog uređaja priključenog na modem u ulaz Phone 1, a rezultat može biti:

 • broj nije pronađen - nema aktivnog korisničkog VOIP broja
 • broj +385xyyyyyy je registriran - prikazuje aktivni korisnički VoIP broj

Što znači skraćenica VOIP?

VOIP (Voice over Internet Protocol) označava komunikacijsku tehnologiju za prijenos zvučne komunikacije preko internetske ili druge specifične IP mreže.

Što znači "Provjera statusa voip linije 2"?

Provjera statusa voip linije 2 prikazuje trenutni status vašeg telefonskog uređaja priključenog na modem u ulaz Phone 1, a rezultat može biti:

 • broj nije pronađen - nema aktivnog korisničkog VOIP broja
 • broj +385xyyyyyy je registriran - prikazuje aktivni korisnički VoIP broj

Što je LAN IP adresa (gateway)?

To je IP adresa MAXadsl modema koje računalo unutar LAN-a dobija kao svoj gateway.

Što je LAN?

LAN (Local Area Network) je računalna mreža namijenjena povezivanju računala i drugih mrežnih uređaja na manjim udaljenostima, npr. računala spojena na MAX WLAN modem.

Što je gateway?

Gateway je uređaj koji se nalazi u čvoru računarske mreže, a služi za komuniciranje s nekom drugom mrežom. U slučaju MAXadsl-a "gateway" je vaš MAX WLAN modem.

Čemu služi LAN subnet maska?

Definira raspon IP adresa unutar LAN-a.
Najčešće se koristi IPv4 maska 255.255.255.0 (/24_C klasa) koja definira 254 hosta (klijenta).

Što je DHCP pool?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je standardni računalni protokol korišten od strane mrežnih računala za dodjeljivanje IP adresa i ostalih mrežnih postavki.

Što je DHCP pool - početna adresa?

Prikazuje prvu adresu iz DHCP raspona na MAXadsl modemu koja može biti dodijeljena računalima i ostalim mrežnim uređajima.

Što je DHCP pool - završna adresa?

Prikazuje zadnju adresu iz DHCP raspona na MAXadsl modemu koja može biti dodijeljena računalima i ostalim mrežnim uređajima.

Što prikazuje stanje bežične mreže?

Prikazuje nivo zaštite bežične mreže, a rezultat može biti:

 • nezaštićena - vaša bežična mreža nema postavljenu bežičnu zaštitu. Preporuka Hrvatskog Telekoma je obavezna zaštita bežične mreže kako bi se izbjeglo namjerno ili slučajno spajanje od strane treće osobe.
 • zaštićena - vaša bežična mreža je zaštićena WEP enkripcijom ili WPA/WPA2 koji preporučamo.

Što je WEP?

WEP (Wired Equivalent Privacy ) je je algoritam za sigurnu komunikaciju putem IEEE 802.11 bežičnih mreža.

Što je WPA/WPA2?

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) je algoritam je za sigurnu komunikaciju putem IEEE 802.11 bežičnih mreža. Sigurniji je od WEP enkripcije i ovaj nivo zaštite vam preporučamo.

Što je SSID?

SSID (Service Set Identifier) je naziv vaše bežične mreže.

Što prikazuje Broadcast SSID?

Prikazuje vidljivost bežične mreže (SSIDa), a rezultat može biti:

 • vidljiva svima
 • nevidljiva

Koje su preporučene vrijednosti ADSL margine u downloadu?

Preporučene vrijednosti ADSL margine su:

 • za MAXadsl korisnike vrijednost veća od 6 dB
 • za MAXtv korisnike vrijednost veća od 8 dB

Što je Noise Margin?

Noise Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio) je omjer DSL signala i šuma. Što je veći broj, to je bolje za ovo mjerenje.

Koje su preporučene vrijednosti ADSL margine u uploadu?

Preporučene vrijednosti ADSL margine su:

 • za MAXadsl korisnike vrijednost veća od 6 dB
 • za MAXtv korisnike vrijednost veća od 8 dB

Koja je preporučena vrijednost ADSL atenuacija u downloadu?

Preporučena vrijednost ADSL atenuacije1 je manja od 40 dB.

Što je 1 Line Attenuation?

1 Line Attenuation je vrijednost gušenja linija odnosno koliko je degradiran signal između DSLAM-a 2 i ADSL modema, te ovisi o udaljenosti od DSLAM-a 2. Što je vrijednost niža to je bolje za ovo mjerenje.

Što je 2 DSLAM?

2 DSLAM je priključna točka ADSL tehnologije u Hrvatskom Telekomu.

Koja je preporučena vrijednost ADSL atenuacija u uploadu?

Preporučena vrijednost ADSL atenuacije 1 je manja od 40 dB.

Što znači test ethernet porta 1?

To znači ime uređaja spojenog na Ethernet LAN PORT 1 kao na slici.

Što znači test ethernet porta 2?

To znači ime uređaja spojenog na Ethernet LAN PORT 2 kao na slici.

Što znači test ethernet porta 3?

To znači ime uređaja spojenog na Ethernet LAN PORT 3 kao na slici.

Što znači test ethernet porta 4?

To znači ime uređaja spojenog na Ethernet LAN PORT 4 kao na slici.

Što znači test bežične mreže?

To znači ime uređaja spojenog na WiFi mrežu MAXadsl modema.

Što je provjera dostupnosti google weba?

Ovaj test radi "ping*" provjeru dostupnosti www.google.com s MAXadsl modemom.

Što je ping?

Ping je administrativni alat koji služi za provjeru dostupnosti hostova na računalnim mrežama temeljenim na IP protokolu.

Što znači provjera DNS-a?

Ovaj test radi provjeru funkcioniranja DNS*1 poslužitelja, a rezultat može biti:

 • Nslookup 2 uspješan, odnosno DNS funkcionira u potpunosti
 • Nslookup 2 nije uspješan, odnosno DNS ne funkcionira u potpunosti i mogući su problemi s Internet uslugom

Što je 1DNS?

1 DNS (Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem se nalaze informacije o povezanosti IP adresa i njihovih logičkih imena. Uloga DNS-a je dobivanje IP adresa iz simboličkih naziva koji se mnogo lakše pamte, npr. koristimo "www.tportal.hr" umjesto IP adrese 195.29.166.93.

Što je 2 NSLOOKUP?

2 NSLOOKUP je administrativni alat koji služi za provjeru funkcioniranja DNS-a.

Što je provjera voice servisa?

To je provjera sučelja koje povezuje vaš modem s HT platformom, a rezultat može biti:

 • pronađen, odnosno vaš modem je ispravno povezan
 • nije pronađen ili modem nema potpunu vezu s HT platformom
  Napomena: ukoliko nemate zakupljenu HALO uslugu rezultat će biti "nije pronađen".

Što je provjera internet servisa?

To je provjera sučelja koje povezuje vaš modem s HT Internet platformom, a rezultat može biti:

 • pronađen ili vaš modem je ispravno povezan
 • nije pronađen odnosno vaš modem nema potpunu vezu s HT platformom. 
  Napomena: ukoliko nemate zakupljenu uslugu interneta rezultat će biti "nije pronađen".

Što je provjera video servisa?

To je provjera sučelja koje povezuje vaš modem s Hrvatski Telekom video/IPTV platformom, a rezultat može biti:

 • pronađen ili vaš modem je ispravno povezan
 • nije pronađen odnosno vaš modem nema potpunu vezu s HT platformom
  Napomena: ukoliko nemate zakupljenu uslugu MAXtv rezultat će biti "nije pronađen".

Što je dohvat google, facebook ili youtube web stranice?

To je provjera dostupnosti web stranica koji se nalaze na poslužiteljima izvan RH, a radi se na MAXadsl modemu.

Što je dohvat tportal ili net web stranice?

To je provjera dostupnosti web stranica koji se nalaze na poslužiteljima unutar RH, a radi se na MAXadsl modemu.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh