Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

ICT Kolokacijaje usluga koja vam osigurava profesionalno smještanje opreme kao što su serveri (poslužitelji) u sigurnom data centru Hrvatskog Telekoma u Zagrebu.

Što je kolokacija?

Kolokacija označava uslugu kojom se omogućuje smještaj servera ili drugih oblika IT opreme u adekvatan prostor (podatkovni centar). Usluga je namijenjena tvrtkama koje imaju posebne zahtjeve pri smještaju svojih web stranica ili poslovnih aplikacija, baza podataka, arhivske građe i slično. Odnosno, riječ je o tvrtkama koje nemaju ili ne žele imati svoje sistem sale ili manje podatkovne centre.

Što je podatkovni centar (data centar)?

Podatkovni centar (Data centar) predstavlja posebno izgrađene objekte ili prostorije u objektima koji se koriste za smještaj računalnih sustava i njihovih komponenti, kao što su telekomunikacije i sustavi za pohranu podataka. Sastoje se izvora napajanja, komunikacijskih kablova, instrumenata za praćenje stanja u prostoriji i sigurnosnih uređaja, te samih uređaja (servera i slično) na kojima se nalaze poslovne aplikacije ili drugi korisnički podaci.

Što označavaju oznake N+1, 2N i slično?

 

  • Navedene oznake u IT infrastrukturnom smislu označavaju minimalan ili poželjan broj uređaja i sustava koji garantiraju dostupnost cijele infrastrukture.
  • 2N – Redundantni model koji osigurava da svaka komponenta sustava ima rezervu (backup) kako bi se postigao efekt u kojem nema mogućnosti pada sustava (no single point of failure).
  • N+1 – Need+1 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoji rezervni koji se uključuje u slučaju pada primarnog kapaciteta.
  • N+2 – Need+2 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoje 2 rezervna koji se uključuju u slučaju pada primarnog kapaciteta ili se treći uključuje u slučaju pada prva dva.

 

Što je UPS?

Sustav za besprekidno napajanje ili UPS (Uninterruptible Power Supply) - jednostavan je i učinkovit sustav namijenjen neutralizaciji smetnji u električnoj mreži, s ciljem osiguranja kvalitete i kontinuiteta napajanja trošila, neovisno o uvjetima rada električne mreže. Uređaji održavaju stabilan napon te filtriraju smetnje. Korištenjem akumulatorskih baterija se napajaju priključeni uređaji, čak i u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

Što je Unit (1U)?

Često se koristi skraćenica U odnosno primjerice oznaka 1U predstavlja jedan server odnosno jedan Unit koji se smješta u serverski ormar.

Koja je razlika između ormara (rack) i jedinice ormara (rack unit)?

Rack odnosno serverski ormar je metalni ormar koji služi za ugradnju pojedinih servera, diskova, telekomunikacijske opreme i sličnog. Rackovi obično primaju do maksimalno 42 rack unita odnosno u pojedini se ormar može ugraditi oprema koja zauzima do max. 42 unita. Rackovi uvijek imaju vrata koja je moguće zaključati.

Što je Disaster Recovery (DR)?

Disaster Recovery (DR) je proces, politike i procedure vezane uz pripremu za oporavak ili nastavak tehnologijske infrastrukture kritične za organizaciju nakon prirodne ili ljudski izazvane katastrofe. Pri čemu se oporavak fokusira na IT tehnologiju ili sustav koji podržavaju poslovne funkcije.

Što je Disaster Recovery Site?

Disaster Recovery Site je prostor (podatkovni centar) koji se u pravilu nalazi na sekundardnoj lokaciji i koji služi za realizaciju disaster recovery procesa.

Što označava oznaka TIER 3?

Tier klasifikacija odnosi se na opis infrastrukture podatkovnog centara po razinama, s ciljem održavanja određene razine operativnosti cjelokupnog podatkovnog centra. Tier klasifikacija razlikuje podatkovne centre na skali 1-4 gdje je Tier 1 podatkovni centar najmanje kvalitete, a Tier 4 podatkovni centar najveće kvalitete. Ovisno o dizajnu i instaliranoj opremi Tier klasifikacija definira razinu raspoloživosti podatkovnog centra. Tier 1 razina raspoloživosti garantira raspoloživost od barem 99,741% na godišnjoj razini odnosno do maksimalno 22 sata godišnje neraspoloživosti. S druge strane, Tier 4 podatkovni centar ne smije biti neraspoloživ duže od 0,4 sati godišnje (odnosno 99,995% godišnje raspoloživosti). Tier 3 razina raspoloživosti garantira raspoloživost od barem 99,982% na godišnjoj razini odnosno do maksimalno 1.6 sata godišnje neraspoloživosti.


Više informacija o ICT Kolokacija usluzi >

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh