Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Moj Telekom Poslovni je potpuno besplatna online usluga koja vam pruža uvid u sve usluge koje kao poslovni korisnik koristite unutar T-HT-a, dakle i s fiksne i s mobilne strane. Na taj način omogućen Vam je uvid u sve vaše račune, kontrola tekuće mjesečne potrošnje, uvid u detaljan ispis poziva, prijavljivanje kvara za postojeće usluge, kao i promjene paketa, odnosno tarifa i opcija.

Za pristup portalu potrebno je ispuniti zahtjev te ga od strane ovlaštene osobe potpisati i ovjeriti pečatom, a zatim poslati na jedan od sljedećih kanala:

  • faksom na broj 0800 9088 
  • e-mail na kontakt.poslovni@t.ht.hr 
  • poštom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., pp 24, 10 020 Zagreb 
  • ili proslijedite Vašem Menadžeru prodaje.

Jeste li znali?

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje efikasno vođenje poslovanja s HT-om putem Interneta.

Prijavite seRegistrirajte se
Povratak na vrh